Ceník ubytování

Osoby 200,- Kč
noc
Dítě do 10 let
160,- Kč
noc
Dítě do 1 roku 100,- Kč
noc
Ubytování v podkroví 150 ,- Kč
noc
   
Poplatky obci a CR
   10,-  den

Ceník ostatních služeb

                                    

Zapůjčení povlečení  70,- Kč
celý pobyt
Parkování v objektu 30,-Kč
na den
Poplatek za psy a ostatní zvířata
 35,- Kč
na den
zapůjčení el. topení
100,-Kč na den
Spotřeba elektřiny
 10 Kč/kWh
 dle elektroměru
   

Ceník je aktuální ke dni 1. dubna 2018. 

Platba v hotovosti při příjezdu. Objednávky výhradně přes telefon 602482832

nebo email

-----------------------------------------------------------------------------------------

Ubytovací řád

pro přechodné ubytování (ve smyslu ustanovení § 754 Občanského zákoníku)

Ubytování je možné pouze po řádném přihlášení všech osob, předložení občanského průkazu a zapsání do ubytovací knihy.

Nástup na týdenní rekreaci je v sobotu po 13.00  hodině, ukončení pobytu následující sobotu do 11:00 hodin. V případě zkrácených nebo prodloužených pobytů je nutné termín nástupu domluvit individuálně, ukončení pobytu je vždy poslední den do 11.00 hodin. Chatu je vždy nutné osobně předat správci střediska uklizenou.

Hosté jsou povinni udržovat čistotu v chatách a prostorách rekreačního střediska, odpad je nutné odhazovat do nádob k tomu určených. Hosté předávají chatu  uklizenou. V případě znečištění chaty nad rámec běžného užívání je pronajímatel oprávněn účtovat poplatek za extra úklid ve výši 500,- Kč.

V chatě není dovoleno přemisťovat nábytek.

Postele včetně polštářů a přikrývek je vždy nutné používat povlečené. Správce za úhradu zapůjčí povlečení.  Za roztrhání povlečení účtujeme 500,- Kč.

Ve všech vnitřních prostorách je zakázáno kouřit.

Hosté jsou povinni respektovat noční klid v době od 22:00 do 7:00 hodin. V případě obsazení celé chaty jednou skupinou je porušení tohoto pravidla tolerováno do chvíle, než si stěžuje první soused.

Pobyt se psy nebo jinými domácími zvířaty je možný pouze po předchozí domluvě. Zvířata musí mít řádný očkovací průkaz.

Při odchodu z chaty je nutné zhasnout světla, uzavřít vodovodní baterie a uzamknout vchodové dveře.

Není povoleno používat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou vysoušeče vlasů, holícího strojku.

Venku je možné rozdělávat oheň pouze na vyhrazeném ohništi. Dřevo si každý zajistí sám.

Za děti ručí a zodpovídá jejich zákonný zástupce. Použití vybavení rekreačního střediska je na vlastní nebezpečí.

Za odložené cennosti a peníze NERUČÍME!

Jakékoliv poškození či poruchy ihned hlásit správci tel. 602 482 832.

Každý host přebírá zodpovědnost za svěřený majetek. Za poškození nebo zničení chaty nebo jejich přilehlých nemovitostí bude majitel uplatňovat sankci, která škodu nahradí. Před pobytem doporučujeme mít sjednané pojištění občanské odpovědnosti.

Svazek klíčů obsahuje klíč od chaty a klíč od ložnice. Za ztrátu klíčů je účtován poplatek 300,- Kč.

Host je povinen dodržovat pravidla tohoto řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má ubytovatel právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby před uplynutím dohodnuté doby.

Tábořiště MONTY zpracovává osobní údajev souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 

 

Důležitá telefonní čísla: 150 – hasiči, 155 – záchranka, 158 - policie2008 Developed By CMG